Jogszabály

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága

82. § (3) "Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján,
annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni."

 

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend

 

JEGYZÉKa nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről

 

Tájékoztató a tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Útmutató digitális oktatás

 

Házirend

 

Pepo

Szakmai alapdokumentum

 

 

 

Adatvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályozóvizsga
követelmény

 

Oszályozó vizsgakövetelmény felső tagozat

 

 

Angol osztályozó vizsgakövetelmények 4-8.

 

Német osztályozó vizsgakövetelmények 4-8.

 

Magyar nyelv osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

 

Irodalom osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

 

Matematika osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

 

Történelem osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

 

Informatika osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

 

Ének-zene emelt osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

 

Ének-zene osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

 

Testnevelés osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

 

Technika osztályozó vizsgakövetelmények 5-7.

 

Fizika osztályozó vizsgakövetelmények 7-8.

 

Földrajz osztályozó vizsgakövetelmények 7-8.

 

Biológia osztályozó vizsgakövetelmények 7-8.

 

Evangélikus hittan osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

 

Katolikus hittan osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

 

Református hittan osztályozó vizsgakövetelmények  5-8.

 

Osztályozó vizsgakövetelmények digitális kultúra 5-8.

 

Osztályozó vizsgakövetelmények természetismeret 5-6.

 

Osztályozó vizsgakövetelmények etika 5-8.

 

 

 

 

Oszályozó vizsgakövetelmény alsó tagozat

 

 

Matematika osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

 

Magyar nyelv és irodalom osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

 

Környezetismeret osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

 

Testnevelés osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

 

Technika és életvitel osztályozó vizsgakövetelmény 1-4.

 

Vizuális kultúra osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

 

Ének-zene emelt szint osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

 

Ének-zene osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

 

Erkölcstan osztályozó vizsgakövetelmények 1- 4

 

Dráma osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

 

Evangélikus hittan osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

 

Katolikus hittan osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

 

Református hittan osztályozó vizsgakövetelmények  1-4.

 

 

 

Intézményi közzétételi lista

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. §

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

 

a) a nevelési-oktatási intézmény a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai,

 

 

b) a szervezeti és működési szabályzatot,

a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

 

 

(2) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 

 

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

 

 

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,