Jogszabály

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet - A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága

82. § (3) "Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján,
annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni."

 

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend

 

JEGYZÉKa nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről

 

Tájékoztató a tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Útmutató digitális oktatás

 

Házirend

 

Pepo

Szakmai alapdokumentum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályozóvizsga
követelmény

 

Oszályozóvizsga követelmény felső tagozat

 

 

Angol osztályozó vizsgakövetelmények 4-8

 

Német osztályozó vizsgakövetelmények 4-8

 

Magyar nyelv osztályozó vizsgakövetelmények 5-8

 

Irodalom osztályozó vizsgakövetelmények 5-8

 

Matematika osztályozó vizsgakövetelmények 5-8

 

Történelem osztályozó vizsgakövetelmények 5-8

 

Informatika osztályozó vizsgakövetelmények 5-8

 

Ének-zene emelt osztályozó vizsgakövetelmények 5-8

 

Ének-zene osztályozó vizsgakövetelmények 5-8

 

Testnevelés osztályozó vizsgakövetelmények 5-8

 

Technika osztályozó vizsgakövetelmények 5-7

 

Fizika osztályozó vizsgakövetelmények 7-8

 

Földrajz osztályozó vizsgakövetelmények 7-8

 

Biológia osztályozó vizsgakövetelmények 7-8

 

 

 

 

 

Oszályozóvizsga követelmény alsó tagozat

 

 

Intézményi közzétételi lista

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. §

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 

 

a) a nevelési-oktatási intézmény a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai,

 Éves munkaterv

 

 

b) a szervezeti és működési szabályzatot,

a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

 

 

(2) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 

 

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

 

 

Pedagógusok (pdf)

 

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

 

,

A nevelő-oktató munkát segítők (pdf)