Az általános iskolai beiratkozás eredményeiről felvétel esetén vagy a Kréta felületén keresztül vagy az e-mail címükre fog érkezni gyermekük határozata, elutasítás esetén május 22- én postázzuk a határozatokat.

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy ha a napokban hiánypótlás felszólítást is kapnának a kréta rendszeréből, akkor azt hagyják figyelmen kívül. Senkinek nem küldtünk hiánypótlást, valószínűleg a Kréta technikai hibája miatt küldhet ilyen üzenetet a rendszer.

 

 

 

 

KÉRJÜK,HOGY A FELVÉTELI JELENTKEZÉSÜK UTÁN IS RENDSZERESEN LÁTOGASSÁK HONLAPUNKAT, MERT NEM TUDJUK, HOGY MIKOR KAPUNK ÚJ INFORMÁCIÓKAT!

 Mivel az elmúlt időszakban módosítás történt a Kréta beiratkozási felületén, ezért az alább letölthető beiratkozási tájékoztatónkat is módosítottuk!

 

 

 

 

 

A beiratkozás részleteiről itt tájékozódhatnak:

 

iskolánk beiratkozási tájékoztatójának letöltése

 

Oktatási Hivatal tájékoztatója

 

Közép-Budai Tankerület tájékoztatója

 

 

 

 

Felvételi körzethatárunk

 

 

Beiskolázási körzetünk utcáinak listáját innen tölthetik le.

 

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok

 

• Szülői nyilatkozat a felügyeleti jogról (.docx)

Szülői nyilatkozat életvitelszerű lakhelyről (.pdf)

Adatlap a beiratkozáshoz (doc)

Adatlap zenei meghallgatáshoz (.pdf)

 

Felvételi tájékoztató

A  február 24-én megtartott igazgatói felvételi tájékoztatónk anyagát innen tölthetik le.

Felvételi tájékoztató füzetünket innen tölthetik le.

 

 

Zenei meghallgatás

 

A jelen helyzet miatt zenei meghallgatásunkat az interneten keresztül tudjuk megoldani.

Kérjük a zenei meghallgatásra jelentkező tanulók szüleit, hogy lehetőségükhöz képest gyermekükkel készítsenek
hangfelvételt (opcionálisan videofelvételt is elfogadunk). Technikailag nincs semmilyen megkötés,
egyszerű mobiltelefonnal is készülhet.

Kérjük, hogy a gyermekek 2 óvodában tanult, szabadon választott dalt énekeljenek el,
és egy óvodában tanult mondókát mondjanak el, az utóbbit tapssal kísérve.

A felvételeket az alábbi e-mail címre küldhetik: kosjelentkezes@gmail.com

 

Fontos:

 

 minden hangfile neve tartalmazza a gyermek teljes nevét

kérjük, hogy a hangfile- al együtt levelükben küldjék el kitöltve az alábbi zenei adatlapot is.

zenei adatlap letöltése

A hangfile- okat és zenei adatlapokat április 24- ig küldhetik el számunkra.

 

 

 

Körzeten kívüli jelentkezőknek

 

 Körzeten kívülről jelentkező tanulók szintén elektronikus úton a beiratkozási tájékoztatónkban leírtaknak megfelelően tudnak jelentkezni iskolánkba.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az elektronikus rendszerben függetlenül attól, hogy körzetes
vagy körzeten kívüli intézménybe jelentkeztetik gyermeküket,
csak egyetlen iskolát jelölhetnek meg!

 

Kérjük, hogy a beiratkozási felületen az indoklás menüpontba írják meg, hogy gyermeküknek melyik az eredetileg körzetes iskolája!

 

iskolánk beiratkozási tájékoztatójának letöltése

 

 

1.a osztály: emeltszintű ének-zenei osztály (sokirányú művészeti oktatással kiegészítve)

 

Bizonyított tény - és ezt saját tapasztalataink is megerősítik -, hogy a zene az egyik legalkalmasabb eszköz a kreatív gondolkodás fejlesztésére. Ebbe az osztályunkba a muzsika és a művészetek iránt érdeklődő tanulókat várjuk. Zenei nevelésünk Kodály Zoltán elvein alapszik. Szoros a kapcsolatunk a kerület Solti György Zeneiskolájával. Az énekkar és a hangszeres zene megismerése révén lehetőségük nyílik zenei tehetségük fejlesztésére és sokrétű kibontakoztatására. Iskolánkban alsó és felső tagozaton is működik kórus. Mindkettő magas minősítésekkel rendelkezik, nagy sikerrel szerepel versenyeken és fellépéseken, országos szinten is. Számos külföldi felkérésnek tett eleget a Kós Gyermekkar és a Kicsinyek Kórusa. Kórusaink két CD- felvételt készítettek. A zenei képzés előkészíti és lehetővé teszi az ének-zenei tanulmányok folytatását a Városmajori Gimnázium zenei tagozatán.

Az ének-zenei emelt szintű képzésbe kötelezően beletartozik 1. és 2. évfolyamon a heti énekkari előkészítő, 3. évfolyamtól pedig heti énekkari óra.

Szoros a kapcsolatunk a kerület Solti György Zeneiskolájával.

Célunk, hogy zenében jártas, énekelni szerető, érzelmi nevelésre, művészeti értékekre fogékony tanulók hagyják el iskolánkat.

 

 

1.b osztály: matematika-természetismeret orientáltságú osztály

 

A matematika a reáltudományok alapja. A logikus, kreatív gondolkodást játékos feladatok megoldásával fejlesztjük. Ebben az osztályban a harmadik évtől kezdve a tehetséggondozás érdekében csoportbontásban tanítjuk a matematikát. Természetes átjárhatóságot biztosítunk a csoportok között évközi mérésekkel. Elsőtől kezdve emelt óraszámban tanítjuk a természetismeret tárgyat. Felső tagozaton is nagyobb óraszámban tanulnak természettudományos tárgyakat a b osztály tanulói. Célunk, hogy a tanulók az általános iskolából kikerülve problémamegoldó képességükkel eredményesen tanulhassanak a középiskolában, és készségszinten tudják kezelni a számítógépet és a különböző számítógépes programokat.

 

Hit- és erkölcstan oktatás

 

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az elektronikus beiratkozás alkalmával nem kell nyilatkozniuk az etika/hit- és erkölcstan választásról,
erről csak a felvételi eredmények után kérünk nyilatkozatot.

 

Iskolánkban jelenleg az alábbi egyházak szervezésében tartunk hit- és erkölcstan órákat:

• Magyar Katolikus Egyház

• Magyarországi Református Egyház

• Magyarországi Evangélikus Egyház

• Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

 

Érdeklődés, további információk kérése

Leendő első osztályosok beiratkozásával, következő tanévi osztályainkkal kapcsolatos kérdéseiket várjuk a titkarsag.koskaroly@gmail.com e-mail címen.

 

 

 

 

Átvételi kérelem

 

Tanulóátvételi időszakunk minden júniusban és augusztusban zajlik. Kérjük a kérelmüket május közepéig eljuttatni szíveskedjenek iskolánkba.

Tanulók átvételi kérelméhez kérjük csatolják a tanuló előző két év végi vagy félévi bizonyítvány másolatát és a szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatukat.

Nyomtatvány (.pdf)

Szülői nyilatkozat a felügyeleti jogról (.pdf)