A pályázati kiírás címe:

    „A matematikai, a természettudományos és a műszaki, informatikai kompetenciák, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése köznevelési intézményekben”

 

A pályázati kategória kódja:

    NTP–MTI–14

 

A pályázatunk adatai

 

Pályázó neve:

    Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola

 

Pályázó címe:

    1122 Budapest Városmajor u. 71.

 

Program címe:

    MMM – Mindig Mindenütt Matematika

 

Pályázati azonosító:

    NTP-MTI-14-0045

 

A program megvalósításáért felelős tanár:

    Pálfiné Kovács Erika

 

A tehetséggondozó programba bevont célcsoport:

    12. évfolyamos emelt szintű tehetséggondozó matematika csoport

 

Támogatott tevékenység:

    Legalább 30 órás (tanórán kívüli), témanapot (legalább 6 órás szakmai foglalkozás) magában foglaló, a matematikai kompetenciák elmélyítését szolgáló

    tehetséggondozó program megvalósítása. A program legalább egy elemének kapcsolódnia kellett a „2015 Fény Nemzetközi Éve” kezdeményezéshez.

 

A pályázat megvalósítása

 

A program 2015. január és 2015. június között valósult meg.

 

A program célja

 

az emelt szintű, tehetséggondozó 12. évfolyamos matematika csoportban a 4 éves közös tehetséggondozó munka lezárásaként:

 

 •     Emelt szintű, illetve az emelt szintű érettségi követelményeit meghaladó nehezebb feladatokkal és új anyagrészekkel megalapozni az egyetemi tanulmányokat.
 •     A matematika területeinek alkalmazása a matematika más ágaiban, más tudományágakban és a mindennapi életben.
 •     A matematika ágaihoz kapcsolódó matematika történeti összefoglalás, érdekességek.
 •     A középiskolában tanultak elmélyítése, rendszerezése, a fejezetek közötti kapcsolatok áttekintése.
 •     Egyéni kutató munka; egymás segítése, kooperáció csoportban; kommunikáció, érveléstechnika, vitakultúra a kiselőadások során.
 •     IKT alkalmazása az előkészítő munka során és a tanulói előadásokban.

 

Megvalósítás

 

 1. Délutáni szakkör keretében feladatmegoldás, új anyagrészek, rendszerezé
 2. Délutáni szakkör keretében a témanapok előkészítése:
 •         a témák kiadása, az előkészítő időszak és a témanapok feladatainak, időbeosztásának pontosítása
 •         4 csoport (egyenként 4-5 tanulóból áll) megalakítása (együtt kapták a fejenként 1 db témakört)
 •         a feladatok, témakörök elosztása a csapattagok között
 •         a munka megszervezése (a témanapokon 1-1 diák adta elő egyedül a saját témakörét, de segítettek egymásnak felkészülni a szóbeli előadásra)
 •         folyamatos konzultációk

    3.  A témanapok keretében: 2015. május 29-31. Csillebérc

 •         a diákok PPT-s kiselőadásai a matematika 1-1 területéről;
 •         kb. 6-8 dia előadásonként
 •         (1-2 dia: matematikatörténet, fontosabb matematikusok, érdekességek
 •         kb. 3 dia: alkalmazás a matematikán belül; más tudományágakban; mindennapi életben
 •         1-2 dia: 1 tipikus feladat szövege + megoldás, de a megoldás lehet szóban, táblánál
 •         + bármi, a témához kapcsolódó egyéni ötlet)
 •         az adott területhez kapcsolódó, alkalmazást bemutató további feladatok megoldása (a tanár feladatai)
 •         közös beszélgetés az adott területről

 

Minden résztvevő egybehangzó véleménye szerint témanapok nagyon hasznosak voltak, és minden szempontból (nem csak szakmai) várakozáson felül nagyon jól sikerültek. Maximálisan megvalósult az a célkitűzés is, hogy a tanulók matematikai kompetenciáinak erősítésén belül külön-külön fókuszáljunk a kompetencia ismeret, képesség és attitűd összetevőjére a „közös matekozás örömével” együtt.


Várt rövid távú eredmények:

 

 •     A diákok magas szintű, rendszerezett tudással rendelkeznek, összefüggéseiben is átlátják a középiskolai tananyagot.
 •     Ismerik a matematika széleskörű alkalmazási lehetőségeit.
 •     Kellő motivációval rendelkeznek az önképzéshez.
 •     Szívesen és hatékonyan dolgoznak együtt csoportban.
 •     Alapos kutató munka, előkészítés után igényes kiselőadások születtek.
 •     IKT rutinos használata.
 •     Sikeres emelt szintű érettségit tettek, és remélhető, hogy felvételt nyernek a megjelölt felsőoktatási intézményekbe.

 

Matematika érettségi eredmények:

 

Az idei tanév végén az országban 80932 tanuló tett matematika érettségi vizsgát, közülük mindössze 3696 tanuló tett emelt szintű érettségi vizsgát matematikából. A programban résztvevő 18 tanulóból, 16 tanuló tett emelt szintű érettségi vizsgát. Ez, az országos arányt magasan meghaladó arány, magáért beszél, és a 9. osztálytól tartó tehetséggondozó munka eredménye. Ugyanakkor ennek a programnak az is célja és feladata volt, hogy erre a munkára és eredményre feltegye a koronát.

 

Az emelt szintű érettségi átlaga: 84,5% (100%-os eredmény is van) Ezen belül az emelt szintű szóbeli érettségi átlaga: 90% (A tanulók szerint ehhez nagymértékben hozzájárultak a témanapok folyamatos, koncentrált és szinte kizárólag szóban történő témafeldolgozásai.) A 2 középszintű érettségi átlaga: 95% (100 % és 90%)

 

„2015 Fény Nemzetközi Éve” kezdeményezéshez kapcsolódó programok:

 

(Iskolánk a Magyar Tudományos Akadémia 24 iskolából álló partneriskola-hálózatának tagja.)

 

 •     Tehetséggondozó foglalkozás: Matematika alkalmazása az optikában.(Árnyék vízszintes talajon és lejtőn. Fényvisszaverődés, fénytörés törvénye. Prizma-     feladatok. Koordináta-geometriai eszközökkel megoldható feladatok) Erre a foglalkozásra készített feladatsorról „házi dolgozat” feladatokat is kaptak a diákok önálló munkára, amelyet 1 hét múlva kellett beadniuk.
 •     Paksi Atomerőmű látogatása: egész napos tanulmányút. A látogatóközpont, az üzemi terület és a hulladékkezelő meglátogatása szakavatott vezetőkkel.
 •     2015.03.20.: Részleges napfogyatkozás megtekintése
 •     2015.04.18.: Országos fizika-nap a „2015 Fény Nemzetközi Éve” jegyében