Az osztályfőnökük, Simon Anna, az alábbi jellemzést adta az osztályról az

1934/35- ös tanév végén

 

 

Az osztály elérte azt az eredményt, melyet szerencsés összetételénél fogva elvárhattunk tőle.

A II. félévben a gyöngébb tanulók is fokozottabb szorgalmat fejtettek ki, valamennyien sikerrel fejezték

be az évet. A jeles tanulók száma is növekedett kettővel a II. félévben. Herczegfalvy Károly és Stenóc

Antal kiváló szorgalommal az elsők közé küzdötték fel magukat.

Az osztály jó előmenete mellett bizonyít a jó tanulók nagy száma. A vezető Virtás Lászlót szeretettel

vették körül társai, általában összetartás, egymás kölcsönös megbecsülése, támogatása jellemezte az

osztályt. A tanulásban is szívesen segítettek egymáson, így jó szellem uralkodott köztük, vallásos,

hazafias kötelezettségüknek mindig örömmel tettek eleget.

Tanáraik iránt tiszteletet, szeretetet tanúsítottak.

Remélhető, hogy kiváló negyedik osztály válik a III.b- ből.

 

A te osztályfőnököd vajon mit mondana az osztályotokról, ha megkérdeznénk az év végén?