Beiratkozás

 

Felvételi körzethatárunk

Beiskolázási körzetünk utcáinak listáját innen tölthetik le.

 

Átvételi kérelem

 

Tanulóátvételi időszakunk minden évben júniusban és augusztusban zajlik. Kérjük a kérelmüket május végéig eljuttatni szíveskedjenek iskolánkba.

Tanulók átvételi kérelméhez kérjük csatolják a tanuló előző két év végi vagy félévi bizonyítvány másolatát és a szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozatukat.

 

 

 

Nyomtatvány (.pdf)

 

 

Szülői nyilatkozat a felügyeleti jogról (.pdf)

 

 

 

1.a osztály: emeltszintű ének-zenei osztály (sokirányú művészeti oktatással kiegészítve)

 

Bizonyított tény - és ezt saját tapasztalataink is megerősítik -, hogy a zene az egyik legalkalmasabb eszköz a kreatív gondolkodás fejlesztésére. Ebbe az osztályunkba a muzsika és a művészetek iránt érdeklődő tanulókat várjuk. Zenei nevelésünk Kodály Zoltán elvein alapszik. Az énekkar és a hangszeres zene megismerése révén lehetőségük nyílik zenei tehetségük fejlesztésére és sokrétű kibontakoztatására. Iskolánkban alsó és felső tagozaton is működik kórus. Mindkettő magas minősítésekkel rendelkezik, nagy sikerrel szerepel versenyeken és fellépéseken, országos szinten is. Számos külföldi felkérésnek tett eleget a Kós Gyermekkar és a Kicsinyek Kórusa. Kórusaink két CD- felvételt készítettek. A zenei képzés előkészíti és lehetővé teszi az ének-zenei tanulmányok folytatását a Városmajori Gimnázium zenei tagozatán.

Az ének-zenei emelt szintű képzésbe kötelezően beletartozik 1. és 2. évfolyamon a heti énekkari előkészítő, 3. évfolyamtól pedig heti énekkari óra.

Szoros a kapcsolatunk a kerület Solti György Zeneiskolájával.

Célunk, hogy zenében jártas, énekelni szerető, érzelmi nevelésre, művészeti értékekre fogékony tanulók hagyják el iskolánkat.

 

1.b osztály: általános, matematika-természetismeret orientáltságú osztály

 

A matematika a reáltudományok alapja. A logikus, kreatív gondolkodást játékos feladatok megoldásával fejlesztjük. Ebben az osztályban a harmadik évtől kezdve a tehetséggondozás érdekében csoportbontásban tanítjuk a matematikát. Természetes átjárhatóságot biztosítunk a csoportok között évközi mérésekkel. Elsőtől kezdve emelt óraszámban tanítjuk a matematika tantárgyat, beépítettük az első és második évfolyamba heti 1 órában a sakk -logika oktatását. Nagy hangsúlyt fektetünk felső tagozaton is a természettudományos kompetenciák fejlesztésére. Célunk, hogy a tanulók az általános iskolából kikerülve problémamegoldó képességükkel eredményesen tanulhassanak a középiskolában, és készségszinten tudják kezelni a számítógépet és a különböző számítógépes programokat.

 

 

Hitoktatás


Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az internetes felvételi felületen majd arról kell nyilatkozniuk, hogy etika vagy hit- és erkölcstan oktatást igényelnek-e gyermeküknek. Azoknak, akik hit- és erkölcstan oktatást igényelnek, iskolánk
itt letölthető nyomtatványát is ki kell tölteniük és be kell hozniuk április 20- án vagy 21- én személyesen a beiratkozáskor.

Tekintettel a jelenlegi járványhelyzetre idén nem tartható meg szokásos módon a hit- és erkölcstan oktatást érintő márciusi tájékoztató nap.

A szülők választhatnak és május végéig eldönthetik, hogy az osztályfőnök által tanított erkölcstanra vagy a hitoktatók által tanított hittanra íratják gyermeküket.

Intézményünkben jelenleg a következő felekezetek tartanak órákat:

 

A linkre kattintva tájékozódhatnak :

- evangélikus

- katolikus

- református

-izraelita

 

 

Érdeklődés, további információk kérése leendő első osztályosok beiratkozásával:

titkarsag.koskaroly@gmail.com  e-mail címen, vagy a 225-09-64 telefonszámon.