Dokumentumok

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Pedagógiai program

Fenntartói ellenőrzés alatt!

Fenntartói ellenőrzés alatt!

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Szakmai alapdokumentum

Intézményi közzétételi lista

Adatkezelési tájékoztató

Kamera használati szabályzat

Tájékoztató a tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

Szociális segítő szolgáltatás Nyilatkozat

Menza

Nyilatkozat normatív étkezési
kedvezmény igényléséhez

Ételallergiás tanulók
szülői nyilatkozata

Igazolás tartósan beteg, fogyatékos gyermekről

Oszályozó vizsgakövetelmény Felső tagozat

Oszályozó vizsgakövetelmény Alsó tagozat

Hittan osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.