Kós Károly Iskola-Alap Alapítvány

Kedves Szülők, Támogatóink!

Kérjük, ismerjék meg tevékenységünket a honlapon közzétett bemutatkozónk, összefoglalónk alapján, s ha úgy döntenek, hálásan köszönjük, ha támogatnak bennünket!

Felajánlásukat az Alapító Okiratban megfogalmazott célokra fordítjuk, támogatjuk a Városmajori Kós Károly Általános Iskola nevelési-oktatási céljainak elérését.

Bízunk a szülők, az öregdiákok és más támogatók segítségében!

Felajánlások fogadása:

Banki átutalással – egyszeri vagy rendszeres támogatás – segítheti az Alapítvány és ezzel az Iskola működését.

Bank: CIB Bank Zrt.

Számlaszám: 10700440 – 66350677 – 51100005

IBAN: HU70107004406635067751100005

Adóbevallások idején kérjük Önöket, családtagjaikat, barátaikat, üzlettársaikat, hogy

az állami költségvetésbe befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-áról rendelkezzenek az Alapítvány javára!

Kós Károly Iskola-Alap Alapítvány

Adószáma: 19636814-1-43

Sajnos az elmúlt években az 1 %-ból jelentősen kevesebb összeg érkezett az Alapítványhoz,

azonban az elért eredményeink megtartásához és további terveink megvalósításához a jövőben is szükségünk lesz az Önök anyagi támogatására.

Köszönjük

az eddigi támogatást, a bizalmat és az együttműködést, amellyel hozzájárultak eredményeinkhez!

Segítségükre a jövőben is számítunk!

Ösztöndíjasok

A 2021/2022-es tanév Kós-Diák ösztöndíjasai
Previous
Next

Bemutatkozás
Kós Károly Iskola-Alap Alapítvány

Beszámoló
Kós Károly Iskola-Alap Alapítvány

2020 Összefoglaló
Kós Károly Iskola-Alap Alapítvány

2021 Összefoglaló
Kós Károly Iskola-Alap Alapítvány

Kós emlékplakett

Az emlékplakett adományozható az iskola azon dolgozóinak, 
akik legalább két éve a tantestület tagjai, az iskola jó hírnevéért maradandót tettek, 
szakmai tevékenységük, közösségi munkájuk példamutató.
 A Kós plakettet az iskolai tanévzáró ünnepélyen adjuk át.

ÉvNév Titulus
1983Schrődel KárolyHivatalsegéd
Gatterer Ferencné Ny. tanár
1984Vörös IstvánNy. igazgató
Szirmai Aliz Ny. igazgató helyettes
Dr. Helényi Ferencné Ny. ének tanár
Pálfay Ferencné Ny. ének tanár
Papp Györgyné Ny. orosznyelv tanár
Molnár Sándorné Ny. tanítónő
Mészáros Mihályné Ny. tanítónő
Szopori AntalnéNy. iskolatitkár
László JózsefnéNy. tanítónő
1985Marosfalvi Imréné Igazgató
Bakó Sándorné Tanító
Demkó Istvánné Konyhai dolgozó
Kalocsai Istvánné Tanár
1986Szebeni Istvánné Tanár
Bécsy Gáborné Igazgató helyettes
Umbrai Ferencné Tanár
1987Bakonyi Rudolfné Tanár
Holtságné Csipán Ágnes Tanár
Szabó Lászlóné Igazgató helyettes
1988Benczúr Andrásné Napközis nevelő
Palásty Lászlóné Tanár
Tafota Anna Tanár
1989Butor Klára Tanár
Seregi Győzőné Tanító
Sinkó István Tanár
1990Kovács Jánosné Tanár
Szondra Tiborné Tanító
1991Hajós Erzsébet Tanító
Urbánfy Istvánné Tanár
1992Erdei Béláné Tanító
Hraschek Katalin Tanár
Kriston Andrásné Tanító
1993Bencze Györgyné Tanár
Gábor Judit Tanár
Gulyás Lászlóné takarítóTakarító
1994Varga Júlia Tanár
1996Dezsényi Ágnes Tanár
Máté Gyula Tanító
1997Bokor Zsuzsa Tanító
1998Bodzsár Istvánné Tanító
1999Pepó Györgyné Tanár
2000Mitók Monika Tanár
2001Borbély Judit Tanár
Sike József Tanár
2003Selmeci Jánosné Tanár
2004Almási Gabriella Tanító
Dezsényi Ágnes Tanár
2006Hajós Erzsébet Tanító
2007Nagyné Pozsár Katalin igh.Igazgató helyettes
2008Horváth Endréné tanítóTanító
2009Lábóné Kulcsár Alice tanárTanár
2010Buzás Lajosné tanítóTanító
2011Németh Márta tanítóTanító
2012Gömöri Csilla tanárTanár
2013Gábor Judit tanárTanár
2014Szalóki Anikó tanítóTanító
2015Sámóczi Erzsébet Iskolatitkár
2016Kovács Erzsébet tanárTanár
2017Koncz Mara tanítóTanító
2018Andorné Nagy Irén tanárTanár
2019Oláhné Németh Ildikó tanárTanár
2020Osváth Emese Intézményvezető
2021Kürtössy Emese MáriaTanár
2022Kostkáné Perlik TímeaTanító

1983. december 16.
Schrődel Károly hivatalsegéd
Gatterer Ferencné ny. tanár

1984. december 16.
Vörös István ny. igazgató
Szirmai Aliz ny. igazgató helyettes
Dr. Helényi Ferencné ny. ének tanár
Pálfay Ferencné ny. ének tanár
Papp Györgyné ny. orosznyelv tanár
Molnár Sándorné ny. tanítónő
Mészáros Mihályné ny. tanítónő
Szopori Antalné ny. iskolatitkár
László Józsefné ny. tanítónő

1985. december 16.
Marosfalvi Imréné igazgató
Bakó Sándorné tanító
Demkó Istvánné konyhai dolgozó
Kalocsai Istvánné tanár

1986. december 16.
Szebeni Istvánné tanár
Bécsy Gáborné igazgató helyettes
Umbrai Ferencné tanár

1987. december 16.
Bakonyi Rudolfné Tanár
Holtságné Csipán Ágnes tanár
Szabó Lászlóné igazgató helyettes

1988. december 16.
Benczúr Andrásné napközis nevelő
Palásty Lászlóné tanár
Tafota Anna tanár

1989. december 16.
Butor Klára tanár
Seregi Győzőné tanító
Sinkó István tanár

1990. december 16.
Kovács Jánosné tanár
Szondra Tiborné tanító

1991. december 16.
Hajós Erzsébet tanító
Urbánfy Istvánné tanár

1992. december 16.
Erdei Béláné tanító
Hraschek Katalin tanár
Kriston Andrásné tanító

1993. december 16.
Bencze Györgyné tanár
Gábor Judit tanár
Gulyás Lászlóné takarító

1994. december 16.
Varga Júlia tanár

1995. december 16.

1996. december 16.
Dezsényi Ágnes tanár
Máté Gyula tanító

1997. Bokor Zsuzsa tanító
1998. Bodzsár Istvánné tanító
1999. Pepó Györgyné tanár
2000. Mitók Monika tanár
2001. Borbély Judit tanár
Sike József tanár
2003. Selmeci Jánosné tanár
2004. Almási Gabriella tanító
Dezsényi Ágnes tanár
2006. Hajós Erzsébet tanító
2007. Nagyné Pozsár Katalin igh.
2008. Horváth Endréné tanító
2009. Lábóné Kulcsár Alice tanár
2010. Buzás Lajosné tanító
2011. Németh Márta tanító
2012. Gömöri Csilla tanár
2013. Gábor Judit tanár
2014 Szalóki Anikó tanító
2015 Sámóczi Erzsébet iskolatitkár
2016 Kovács Erzsébet tanár
2017 Koncz Mara tanító
2018 Andorné Nagy Irén tanár
2019 Oláhné Németh Ildikó tanár
2020 Osváth Emese Intézményvezető
2021 Kürtössy Emese Mária
2022 Kostkáné Perlik Tímea

Hűség-díj:
2010-től az intézményben legalább tíz évet ledolgozó nyugdíjba vonuló munkatársak megkaphatják a Kós-Hűség-Díjat is

2010 Holtságné Csipán Ágnes igazgató, Pados Károlyné iskolatitkár
2012. Lábóné Kulcsár Alice tanár
2013. Nagyné Pozsár Katalin tagintézményvezető, Buzás Lajosné tanító és Lövei László Oktatás technikus
2016 Gyulai Árpád tanár
2018 Hraschek Katalin, Sándorfi Mária
2019 Almási Gabriella, Gábor Judit
2020 Németh Márta

Diákoknak:

Emlékplakettet adományozunk minden évben azon tanulóink számára, akik 8 éven át példamutató magatartásukkal, kimagasló tanulmányukkal vagy közösségi munkájukkal hozzájárultak iskolánk hírnevének öregbítéséhez.

1983. Benczúr András 8. a
Vigassy Zsófia

1984. Hribik Noémi
Tóth Éva 8. b
Laczka József 8. c
Drasnyi Gábor 8. d
Vadasdi Károly 8. d

1985 Gyulai Péter 8. a
Szabó Lucia 8. a
Mohos Helga 8. b
Nagy Piroska 8. c
Nagy Emese 8. c
Novák Attila
Vigassy Enikő

1986. Benczúr Péter 8. a
Mátray Csenge 8. c
Moskovits Péter 8. b

1987. Csontos Enikő 8. A
Csekő Krisztína 8. B
Zalán Gábor 8. C

1988. Zimányi Krisztína 8. a
Zakál Edit 8. b
Halmos Andrea 8. c

1989. Hegedűs Lívia 8. a
Tanczel Tímea 8. b
Mohos Rita 8. c
Osztoics András
Szalai Márk
Boros Áron

1990 Holtság Ágnes 8. A
Jávor Balázs 8. B
Dunai Andrea 8. C
Mátray Levente 8. c

1991. Tőke Judit 8.a
Toman József 8.a
Boros Eszter
Jávor Bálint 8.b
Barátossy Gábor 8. d

1992. Osgyányi Borbála 8. a
Csontos Csenge 8. b
Selján Márk 8. c
Solymosi Katalin 8. d

1993. Horváth Anna 8. a
Minik Orsolya 8. b
Szigeti Anikó 8. c

1994. Ney Andrea 8. a
Vas Michaela 8. a
Poór János 8. a
Petheő Attila 8. b
Jobbágy Attila 8. b
Kovács Őrs 8. c

1995. Eplényi Anna 8. a
Paltesz Lilla 8. a
Borsi Krisztina 8. b
Szirmai Balázs 8. c

1996. Durkó Gábor 8. a
Ney Dániel 8. a
Stocker Nóra 8. b
Eplényi Kata 8. c

1997. Gyapay Mariann 8.a
Havranek Anikó 8. b
Vásárhelyi Krisztína 8. c

1998. Szalay Krisztína 8. b

1999. Láng Júlia 8. a
Bartos Viktória 8. a
Reichenbach Zsolt 8. c

2000. Juhász Éva 7. a
Seregi Dorottya 8. a

2001. Kollár Flóra 8. a
Vásárhelyi Zsóka 8. a
Dósa Erzsébet 8. b
Lovász Lívia 8. c

2002. Treit Noémi 8.a

2003. Goeser Dorottya 8.a
Kaizler Sára 8.a
Fritz Levente 8.b
Szakács Dávid 8.c

2004. Boros Ilona 8.a
2005. Békés Eszter 8.a
Boza István 8.c

2006. Incze Aliz 8.a
Kosztyu Dávid 8.b

2007. Cseuz Anna 8.a
Túry Márton 8.a
Bencskó György 8. b
Kovács Orsolya 8.b

2008. Békés Márta 8.a
Borka Hanna 8.a
Imrefi Ildikó 8.a
Szoljár Richárd 8.b

2009. Vattay Borbála 8.a

2010. Mihalovics Izabel
Aninger András
Szűrös Lili
Varga Bence

2011. Békés Judit
Rónaszéki Anna
Tass Botond

2012. Kézdy Borbála
Babics Borbála
Dudics Luca
Leiwolf Mihály
Ratkovics Gábor

2013. Bójás Kata
Kenderesy Lídia
Vakli Zsófia

2014. Ratkovics Kinga
Zámbó Brigitta
Holtzer Gábor
Takács Kata

2015. Babics Blanka
Novák Zsófia
Felsmann Balázs
Váli Valter
Gálffy Veronika

2016. Szombati Bence

2017. Hábetler Hanna
Takács Bori
Katrenák Győző
Manczur Dóra

2018. Antall Borbála
Kézdy Judit
Gálffy Márton
Vadász Noémi

2019 –

2020. Erős Mara
Fülöp Anna

2021. Vass Noémi
Jakab Dóra

2022. Gulyás Dóra 8.a
Szipőcs Levente, Szűcs Péter, Takács Dániel 8.b