Beiratkozás

Átvételi kérelem

Szülői nyilatkozat a felügyeleti jogról

Átvételi kérelem magasabb évfolyamokhoz

Tanulóátvételi időszakunk minden évben júniusban és augusztusban
zajlik. Kérjük a kérelmüket május végéig eljuttatni szíveskedjenek
iskolánkba.
Tanulók átvételi kérelméhez kérjük csatolják a tanuló
előző két év végi vagy félévi bizonyítvány másolatát és a szülői
felügyeleti jogról szóló nyilatkozatukat.

Felvételi körzethatárunk
Beiskolázási körzetünk utcáinak listája

1.a osztály: emeltszintű ének-zenei osztály (sokirányú művészeti oktatással kiegészítve)

Bizonyított tény – és ezt saját tapasztalataink is megerősítik -, hogy a zene az egyik legalkalmasabb eszköz a kreatív gondolkodás fejlesztésére. Ebbe az osztályunkba a muzsika és a művészetek iránt érdeklődő tanulókat várjuk. Zenei nevelésünk Kodály Zoltán elvein alapszik. Az énekkar és a hangszeres zene megismerése révén lehetőségük nyílik zenei tehetségük fejlesztésére és sokrétű kibontakoztatására. Iskolánkban alsó és felső tagozaton is működik kórus. Mindkettő magas minősítésekkel rendelkezik, nagy sikerrel szerepel versenyeken és fellépéseken, országos szinten is. Számos külföldi felkérésnek tett eleget a Kós Gyermekkar és a Kicsinyek Kórusa. Kórusaink két CD- felvételt készítettek. A zenei képzés előkészíti és lehetővé teszi az ének-zenei tanulmányok folytatását a Városmajori Gimnázium zenei tagozatán.
Az ének-zenei emelt szintű képzésbe kötelezően beletartozik 1. és 2. évfolyamon a heti énekkari előkészítő, 3. évfolyamtól pedig heti énekkari óra.
Szoros a kapcsolatunk a kerület Solti György Zeneiskolájával.
Célunk, hogy zenében jártas, énekelni szerető, érzelmi nevelésre, művészeti értékekre fogékony tanulók hagyják el iskolánkat.

1.b osztály: általános tantervű osztály természettudományos irányultsággal

A matematika a reáltudományok alapja. A logikus, kreatív gondolkodást játékos feladatok megoldásával fejlesztjük. Ebben az osztályban a harmadik évtől kezdve a tehetséggondozás érdekében csoportbontásban tanítjuk a matematikát. Természetes átjárhatóságot biztosítunk a csoportok között évközi mérésekkel. Elsőtől kezdve emelt óraszámban tanítjuk a matematika tantárgyat, beépítettük az első és második évfolyamba heti 1 órában a sakk -logika oktatását. Nagy hangsúlyt fektetünk felső tagozaton is a természettudományos kompetenciák fejlesztésére. Célunk, hogy a tanulók az általános iskolából kikerülve problémamegoldó képességükkel eredményesen tanulhassanak a középiskolában, és készségszinten tudják kezelni a számítógépet és a különböző számítógépes programokat.

Hitoktatás
Intézményünkben jelenleg a következő felekezetek tartanak órákat:

A linkre kattintva tájékozódhatnak :
evangélikus
 katolikus
református
izraelita