Dokumentumok

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Pedagógiai program

Szakmai alapdokumentum

Intézményi közzétételi lista

Adatkezelési tájékoztató

Kamera használati szabályzat

Tájékoztató a tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2022.03.07-től védelmi intézkedéseink
enyhültek.

 

A járvány megelőzése érdekében:

 

– Az iskola épületén belül lehetséges a maszk viselése.

– Az iskolában kizárólag tüneteket nem mutató gyermek és dolgozó

tartózkodhat. Beteg, lázas gyermeket ne hozzanak az intézménybe, ilyen

tanuló csak orvosi igazolással jöjjön újra iskolába!

– Szülő, gondviselő. kísérő a gyermekeket az iskola főbejárat lengőajtajáig kísérhet

– Fokozottan figyelünk a napközbeni higiéniára, szellőztetésre és a

csoportosulások elkerülésére.

– Tegyenek maszkot a gyerekek táskájába!

 

Kérjük,figyeljék a KRÉTA napló üzeneteit,ahol a szülőknek szóló gyors információkat küldünk!

 

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend​

Szociális segítő szolgáltatás Nyilatkozat

Menza

Nyilatkozat normatív étkezési
kedvezmény igényléséhez

Ételallergiás tanulók
szülői nyilatkozata

Igazolás tartósan beteg, fogyatékos gyermekről

Oszályozó vizsgakövetelmény felső tagozat

Angol osztályozó vizsgakövetelmények 4-8.

Német osztályozó vizsgakövetelmények 4-8.

Magyar nyelv osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

Matematika
osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

Történelem
osztályozó vizsgakövetelmények
5-8.

Irodalom
osztályozó vizsgakövetelmények
5-8.

Ének-zene
osztályozó vizsgakövetelmények
5-8.

Ének-zene emelt osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

Informatika
osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

Testnevelés
osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

Evangélikus hittan osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

Református hittan osztályozó vizsgakövetelmények 5-8.

Katolikus hittan osztályozó
vizsgakövetelmények 5-8.

Osztályozó vizsgakövetelmények
digitális kultúra
5-8.

Osztályozó vizsgakövetelmények etika
5-8.

Osztályozó vizsgakövetelmények természetismeret
5-6.

Technika
osztályozó vizsgakövetelmények
5-7.

Fizika
osztályozó vizsgakövetelmények
7-8.

Földrajz osztályozó vizsgakövetelmények
7-8.

Oszályozó vizsgakövetelmény Alsó tagozat

Matematika osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

Magyar nyelv és irodalom osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

Környezetismeret osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

Testnevelés osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

Technika és életvitel osztályozó vizsgakövetelmény 1-4.

Vizuális kultúra osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

Ének-zene osztályozó vizsgakövetelmények
1-4.

Ének-zene emelt szint osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

Erkölcstan osztályozó vizsgakövetelmények
1- 4

Dráma osztályozó vizsgakövetelmények
1-4.

Evangélikus hittan osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

Katolikus hittan osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.

Református hittan osztályozó vizsgakövetelmények 1-4.