Védőnő:

Kiss Henrietta kisshenriettavedono@gmail.com

Gyógytestnevelő:

Csordás Ildikó

Pszichológus:

Budvári Anna Andrea pszichologus.koskaroly@gmail.com

Gyógypedagógus:


Szőllősi Kata szollosikata.gyogypedagogus@gmail.com

Gyógypedagógus:


Kazatsay Eszter- konduktor, gyógypedagógus kazatsayeszter@gmail.com

Gyógypedagógus:

Mallinger Ágnes
gyógypedagógus mallinger.a@gmail.com

Szociális segítő:

Reichard Katerina

Logopédus:

Décsi Gabriella decsi.gabriella.12@fpsz.net


Hitoktatók:

Németh Piroska református hitoktató nemeth.piroska@gmail.com

Hitoktatók:

Lengyelné Jalsovszky Nóra evangélikus

Hitoktatók:

Scherman László református laszloscherman@gmail.com

Hitoktatók:

Szabó Réka
református szaboreka76@gmail.com

Hitoktatók:

Sütőné Tomka Krisztina római katolikus atomka78@gmail.com

Hitoktatók:

Németh Antalné
római katolikus borbelybernadett05@gmail.com

Hitoktatók:

Fésűs Zsuzsa
katolikus hitoktató fesuszsu@gmail.com

Hitoktatók:

Gigler Zoltánné Piroska katolikus hitoktató

 

Taneszközlisták

A 2022/2023 tanév alsós évfolyamainak taneszközlistáit innen tölthetik le:

1/a osztályos taneszközök

1/b osztályos taneszközök

2/a osztályos taneszközök

2/b osztályos taneszközök

3/a osztályos taneszközök

3/b osztályos taneszközök

4/a osztályos taneszközök

4/b osztályos taneszközök