Kós Károly Általános Iskola
Az Iskola története

Previous slide
Next slide

Iskolánk története 1903-ig vezethető vissza. Akkor helyeztek el a jelenlegi épület helyén álló barokk villában 153 gyermeket, s itt kezdte meg működését a Községi Elemi Népiskola. 1909-12 között nagy iskolaépítő program valósult meg a fővárosban. A régi épületet lebontották, a helyére épülő új iskola tervezésére Kós Károly és Györgyi Dénes kaptak megbízást. Ekkor épült iskolánk is (1910-11) A szecessziós stílusban készült új épület a maga idejében a legmodernebb oktatási intézménynek számított.

 

1914-ben, az I. világháború kitörése után az iskola hadikórház lett, s csak 1916-tól működhetett újra eredeti rendeltetésének megfelelően. 1933-tól az épületben két önálló intézmény működött, a Városmajor utcai Elemi Népiskola és a Városmajor utcai Polgári Fiúiskola. 1944-ben az épületet belövés érte, megmaradt részét kórházként használták, s csak 1945/46-ban indulhatott az első teljes tanév. Az 1946/47-es tanévtől a korábban itt működő két intézmény egyesítésével fokozatosan létrejött a nyolcosztályos általános iskola, de megalakulásától kezdve két önálló igazgatással működött: Általános Leányiskola és Általános Fiúiskolaként.

 

A leányiskolában 1959 óta az ének-zeneoktatás egyre erősödött. Ekkortól számítjuk a zene tagozat működését. Évtizedek óta a kétévente megrendezésre kerülő minősítő kórustalálkozókon arany fokozatot szereztek iskolánk kórusai.

 

1963-ban egy igazgatás alatt egyesült a két iskola. 1983-ban vette fel a Kós Károly nevet. Ekkorra épült meg a Maros utcai „kis iskola”. 1990-től lehetőség nyílt arra, hogy jobban megfeleljünk a kor kihívásainak. Megkezdődött a nyugati nyelvek oktatása, háztartástechnikai, számítástechnikai és kondicionáló termek kerültek kialakításra. 1998-tól matematika-informatika orientáltságú osztály indult. Az iskola rekonstrukciója következtében az épület megszépült. (1999.) Műemlék jellegű intézményünk a felújítás után előnyére változott. Az osztálytermek belső képe és a folyosók a dekorációkkal és a növényekkel barátságos képet mutatnak.

 

Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei

 

A hagyományápolás külsőségei : az intézmény zászlója, iskolajelvény, póló, nyakkendő, az iskolai indulók,
az iskolai évkönyv időszakonkénti kiadása és az iskolaújság időszakonkénti kiadása.

 

 •    Kós-nap: iskolánk névadójának emlékére születése napján Erdélyhez kapcsolódó kulturális, művészeti programokat, pályázatokat és manuális
       tevékenységeket, kiállítást szervezünk. Az iskolanapokon a névadóra való megemlékezés mellett a szülők betekintést nyerhetnek az iskolában       folyó oktató-nevelő munkába (nyílt órák).
 •      Ünnepélyek: Tanévnyitó, 1. osztályosok fogadása, Tanévzáró (Kós-plakett átadása), Ballagás, A végzős osztályosok búcsúztatása, Nemzeti ünnepek
      (1956. október 23., 1848. március 15.) egyéb megemlékezések (Aradi vértanúk napja, Hűség napja).
 •     Iskolanap: ezen a napon tanulók, tanulóközösségek, osztályközösségek különböző produkciókkal lépnek fel szüleik, meghívott vendégek előtt, hogy
     bemutassák tehetségüket, ügyességüket (pl.: hangszeres zene, kórus, tánc, színdarab). Ekkor láthatják az iskola életéről év közben, folyamatosan
    készített videó anyag érdekesebb részeit, valamint megdicsérjük pár szóban az iskola azon tanulóit is, akik különböző versenyeken kiemelkedő  
     eredményeket értek el.
 •     Karácsonyi hangversenyünkön kórusaink, osztályközösségeink, zenét tanuló és szerető tanulóink lépnek fel, nagyszerű élménnyel ajándékozva meg
     szüleiket, hozzátartozóikat.
 •    Gyermeknap: játék, sport, ügyességi versenyek, foglalkozások „természet és gyermekközpontú” helyszíneken.Föld napján a körülöttünk lévő állat- 
    és növényvilág, a természet megfigyelése ad lehetőséget tartalmas feladatok, versenyek lebonyolítására, természethez kapcsolódó kiállítások,   
     múzeumok megtekintésére.
 •     Természetjáró napon – általában ősszel – a közeli hegyvidék tájait keresik fel az osztályok akadályversennyel egybekötve, de más vidéket is szívesen
      látogatnak.
 •    Farsang alkalmával vidám, ötletes jelmezek készülnek, melyeket zsűri értékel.
 •     Karácsonyi klubdélutánon az osztályok tagjai megajándékozzák egymást, s együtt töltenek egy kellemes, meghitt délutánt.
 •     Táborok: sítábor Szlovákiában, átlagban 80 fő élvezi a tél örömeit (szülő, gyermek együtt)
 •     Tavaszi szünetben középhegységeinket keresik fel a túrázni szeretők kb. 40 fő.
 •     Nyáron, Szántódon az önkormányzati táborban 110 tanuló vesz részt, szervezett szabadidős programban.
 •     Túratábor: az ország különböző pontjaira jut el kerékpárral átlagban 45 diák, akik a fizikai megmérettetéstől nem riadnak vissza.
 •     Zenei tábor: iskolánk ének-zene tagozatos osztályai közül sokan járnak szakmai táborba, Esztergomba.
 •       Napközis tábor: az Önkormányzat által szervezett táborban számtalan színes, változatos program nyújt lehetőséget a szabadidő tartalmas eltöltésére.
 •    Országjáró kirándulások, Erdei iskolák alkalmával Magyarország híres-neves tájegységeit ismerhetik meg közelebbről a tanulók. E programok    
     megvalósítása a Szülői Közösség jóváhagyásával és a szülők anyagi támogatásával jön létre.
 •    A hagyományos szabadidős tevékenységeken túl különféle szolgáltatások is bőséges kereteket biztosítanak kultúrált foglalkozások megtartására.  
      Napközis csoportjainkban jól képzett pedagógusok foglalkoznak tanulóinkkal. A tanulási idő után, ill. előtt számos művelődési, manuális, sport, szellemi   
      tevékenység közül válogathatnak a gyerekek kedvükre. Jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódnak azok a játékok, vetélkedők, színdarabok, dramatikus  
    játékok, amelyeket napközis kollegák és osztályfőnökök tanítanak be a szülők nagy örömére.
 •    Könyvtári rendezvények a kb. 25.000 db könyvet számláló könyvtárunkban az olvasni vágyóknak és érdeklődőknek versenyeket, író-olvasótalálkozókat 
   szervezünk. A legtöbbet olvasó osztály címet tanév végén elnyerhetik iskolánk osztályközösségei. Alsós tanulóinknak évente egy alkalommal
    olvasóéjszakát szervezünk.
 •   Délutánonként különféle sportkörök várják tanulóinkat.
 •   A személyiségfejlesztés fontos színterének tartjuk az osztályfőnökök és napközi vezetők által szervezett közösségi programokat. Pl.: színház-, mozi-, múzeumlátogatás, kirándulás stb.
 •  Kiállítások: A Majori Galériában lehetőséget biztosítunk jelenlegi és volt képzőművészettel foglalkozó tanítványaink és tanáraink alkotásainak  
    bemutatására.