Könyvtár

Aktualitások

Elérhetőség

Könyvtárostanár: Vig Judit Georgina

E-mail cím: vigjudit.koskaroly@gmail.com

1. A könyvtárról röviden

Iskolai könyvtárunk Győri Gáspárról kapta a nevét, aki egykor intézményünk tanára volt, a későbbiekben pedig a könyvtárunk alapítója.
A könyvtár két légterű (Könyvtár I. és Könyvtár II. terekből áll), 108 m2 alapterületen biztosítja szolgáltatásait az olvasóknak. Használói helyek száma 36, amit kiegészít még további 4 babzsákfotel. A Könyvtár II. helyiségben a 2021-2022-es tanévben iskolánk alapítványának támogatásával egy informatikai tér került kialakításra 16 asztali számítógéppel.
Az állomány közel 13 ezer könyvtári egység. Néhány folyóirat megrendelésére az iskola fenntartója ad anyagi hozzájárulást. A meglévő dokumentumok folyamatos feldolgozását és nyilvántartását a Könyvjelző integrált könyvtári rendszer támogatja. LINK:

 

2. A könyvtár szolgáltatásai

-kölcsönzés (egyéni kölcsönzés tanulóknak, pedagógusoknak)
-helyben használat (egyéni, csoportos)
-foglalkozások (tanórai és tanórán kívüli)
-módszertani szakórák
-rendezvények (előadások, beszélgetések, kiállítások, vetélkedők, versenyek)
-informatikai, technikai szolgáltatások (számítógép-használat, webes szolgáltatások)
-tájékoztatás (iskolai könyvtár működéséről, gyűjteményéről, szolgáltatásairól; az iskola dokumentumairól; pedagógiai információforrásokról; irodalomajánlás)
-közösségi (kapcsolattartás a szülőkkel, pedagógusokkal)
-egyéb (közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában)

 

3. A könyvtár használatára jogosultak köre

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
A használó köteles betartani a szabályokat, köteles rendezni tartozásait az iskolával történő jogviszony megszűnése előtt. Ennek betartásáért a könyvtáros, a tankönyvfelelős és az iskolatitkár felelős.

 

4. Kölcsönzési előírások

A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.
Az olvasói és kölcsönzési nyilvántartások: A könyvtáros a beiratkozott olvasókról a Könyvjelző könyvtári programban adatbázist épít. A számítógépes adatbázisba a tanulók neve, osztálya és a szülő e-mail címe kerül. A kölcsönzés tényét a könyvtáros a számítógépben rögzíti.
Egy-egy alkalommal 3 kötet kölcsönözhető 30 napra, az első évfolyamon 1 könyv kölcsönözhető 7 napra. A kölcsönzési határidő két alkalommal meghosszabbítható. Kivételt képeznek ez alól a tanulók részére egész tanévre kölcsönzött tartós tankönyvek, valamint a nevelők részére tanévre kölcsönzött könyvtári dokumentumok (tankönyvek, tanári kézikönyvek, oktatási segédanyagok, oktatóprogramok, stb.) Az egész évre kölcsönzött tartós tankönyveket a tanulóknak tanév végén vissza kell szolgáltatniuk. Azokat a tankönyveket, melyekre a következő tanévben is szükségük lesz, szeptemberben ismét kikölcsönözhetik. A könyvtárban késedelmi díj nincs.
Az elveszített, vagy erősen megrongálódott könyvek helyett az olvasónak (használónak) másik, lehetőleg azonos dokumentumot kell beszerezni.

5. Hasznos adatbázisok linkgyűjtemény:

Online katalógusok
Országos Széchenyi Könyvtár katalógus:
http://nektar.oszk.hu/

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)


HUNGARICANA – Közgyűjteményi portál – a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunk  virtuális gyűjteménye


Hasznos ingyenes irodalmi/történelmi adatbázisok

Digitális Irodalmi Akadémia (DIA)


  Filmhíradók online


Petőfi Irodalmi Múzeum:


Magyar nyelvemlékek


A Zanza.tv kisfilmekben magyarázza el a nyolc tantárgy legfontosabb témáit.
Tanuld meg 5 perc alatt 1 óra anyagát, majd ellenőrizd a tudásod 10 percben!Nem ingyenes adatbázisok

Nemzeti Audiovizuális Archívum NAVA


ADT – Arcanum Digitális TudománytárEgyéb hasznos adatbázisok


MDK – Magyar Digitális Képkönyvtár (kéziratok, aprónyomtatványok is)


  Ez itt a MEK “kijárata” más digitális és hagyományos könyvtári, illetve könyvkiadói és -forgalmazói oldalak felé.
Világkönyvtár (MEK)


Hasznos linkek tanuláshoz, gyakorláshoz


SULINET – Tudásbázis http://hirmagazin.sulinet.hu/hu

         Otthoni gyakorlásra sok érdekes feladat 1-8 osztályhoz:
www.okosdoboz.hu

Helyesírási tanácsadó portál:
https://helyesiras.mta.hu/helyesiras

Mesék, játékok

Magyar népmesék
https://mesekincstar.tv/magyar-nepmesek-teljes-mesefilmek/

Cikkek, játékok, a szabad idő hasznos eltötésére
https://www.nagyszuloklapja.hu/cikkek/jatek-az-unokaval.html