Tanári kar

 

Név

 

Tantárgy

MÁTÉ GYULA

 

ANDORNÉ NAGY IRÉN

 

BARABÁS EDINA

 

BÁLINT ESZTER

 

BOJTOR GÁBORNÉ

 

BORBÉLY JUDIT

 

 

CSINCSIKNÉ SULYOK GYÖRGYI

 

CSÖRNÖK TAMÁS

 

DR. DÜTSCHNÉ BALOGH SZILVIA

 

DUKONYNÉ KASZÁS GABRIELLA

 

GYULAI DÁVID MÁTYÁS

 

DR.HÁMORINÉ M. ZSUZSANNA

 

KANICS JUDIT

 

KONCZ MÁRIA ILONA

 

KOSTKÁNÉ PERLIK TÍMEA

 

KOVÁCS ERZSÉBET

 

KOVÁCS ESZTER SAROLTA

 

KOSZTÁNDY RÉKA

 

KÜRTÖSSY EMESE MÁRIA

 

FEDORSZKI ANDREA

 

MATUSNÉ SZANISZLÓ KATALIN

 

MITÓK MONIKA

 

MOGYORÓSI TÜNDE

 

MÜLLERNÉ GÖMÖRI CSILLA

 

NÉMETHNÉ LÁNG NOÉMI

 

NÉMETH ILDIKÓ

 

OSZKÓNÉ FINNY BERNADETT

 

PÉNZES MÓNIKA

 

SASVÁRI ZSUZSANNA

 

SÁRKÖZI SZILVIA

 

SIKE JÓZSEF

 

SZLADICS PÉTER

 

TORMÁSSY MÁRIA CSILLA

 

TÓTH LUCA

 

Ujházy-Komáromi Anna Mária

 

PIRY ANIKÓ

 

VIG JUDIT GEORGINA

 

ZSABOKORSZKY ANDREA ORSOLYA

 

 

 

 

Intézményvezető/Történelem

 

Matematika/informatika

 

Ének-zene

 

Tanító

 

Intézményvezető-helyettes, tanító/matematika

 

Intézményvezető-helyettes
matematika/magyar nyelv és irodalom

 

Tanító

 

Magyar/történelem/informatika

 

Fejlesztőpedagógus

 

angol nyelv/történelem

 

Tanító

 

Tanító

 

Tanító

 

Tanító

 

Tanító

 

Technika/kémia, DÖK vezető

 

Tanító

 

Ének- zene

 

Matematika

 

Matematika

 

Biológia/főldrajz

 

Ének-zene

 

Angol nyelv

 

Néptánc

 

Testnevelés

 

Magyar nyelv és irodalom, Etika

 

Tanító

 

Tanító

 

Történelem/magyar nyelv és irodalom

 

Tanító

 

Német nyelv

 

Testnevelés

 

Magyar nyelv és irdoalom,dráma

 

Tanító

 

Tanitó

 

Rajz

 

Könyvtárostanár

 

Tanító

 

 

 

Email cím

mategyula.koskaroly@gmail.com

 

nagyiren.koskaroly@gmail.com

 

barabasedina.koskaroly@gmail.com

 

balinteszter.koskaroly@gmail.com

 

bojtorg.koskaroly@gmail.com

 

borbelyjudit.koskaroly@gmail.com

 

csincsiknegyorgyi.koskaroly@gmail.com

 

csornoktamas.koskaroly@gmail.com

 

baloghszilvia.koskaroly@gmail.com

 

kaszasgabriella.koskaroly@gmail.com

 

gyulaimatyas.koskaroly@gmail.com

 

makaizsuzsanna.koskaroly@gmail.com

 

kanicsjudit.koskaroly@gmail.com

 

konczmara.koskaroly@gmail.com

 

perliktimea.koskaroly@gmail.com

 

kovacserzsebet.koskaroly@gmail.com

 

kovacseszter.koskaroly@gmail.com

 

kosztandyreka.koskaroly@gmail.com

 

kurtossyemese.koskaroly@gmail.com

 

fedorszkiandrea.koskaroly@gmail.com

 

m.szaniszlokatalin.koskaroly@gmail.com

 

mitokmonika.koskaroly@gmail.com

 

mogyorositunde.koskaroly@gmail.com

 

mullernegomoricsilla.koskaroly@gmail.com

 

langnoemi.koskaroly@gmail.com

 

nemethildiko.koskaroly@gmail.com

 

finnybernadett.koskaroly@gmail.com

 

penzesmoni.koskaroly@gmail.com

 

sasvarizsuzsanna.koskaroly@gmail.com

 

sarkoziszilvia.koskaroly@gmail.com

 

sikejozsef.koskaroly@gmail.com

 

szladicspeter.koskaroly@gmail.com

 

tormassycsilla.koskaroly@gmail.com

 

tothluca.koskaroly@gmail.com

 

ujhazyanna.koskaroly@gmail.com

 

piryaniko.koskaroly@gmail.com

 

vigjudit.koskaroly@gmail.com

 

zsabokorszkyandrea.koskaroly@gmail.com